Thanh long - Kiến thức cây trồng

Thanh long

Loại: Cây ăn trái
Tên thường gọi: Thanh long