RỆP SÁP HẠI CHANH

rệp sáp hại chanh

Rệp sáp hại chanh là một trong những mối đe dọa nguy hiểm trên cây trồng này. Cây chanh bị rệp sáp tấn công hút chích chất dinh dưỡng làm suy giảm chất lượng nông sản. Trong bài viết này, cùng Dr.Xanh tìm hiểu về biểu hiện của rệp sáp cùng các biện pháp phòng […]

SÂU VẼ BÙA HẠI CHANH

sâu vẽ bùa hại chanh

Sâu vẽ bùa hại chanh là một loại sâu hại thường gặp khi canh tác cây trồng này. Sâu vẽ bùa tấn công lên cây làm ảnh hưởng đến chất lượng và sản lượng. Nếu không có biện pháp phòng trừ sâu hiệu quả có thể ảnh hưởng nặng nề về kinh tế. Trong bài […]