RỆP SÁP HẠI CÂY SẦU RIÊNG – BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

rệp sáp hại cây sầu riêng_dr.xanh

Rệp sáp là một loài sâu hại nguy hiểm đối với nhiều cây trồng khác nhau, trong đó có sầu riêng. Chúng tấn công làm ảnh hưởng lớn đến năng suất và giảm chất lượng cây trồng. Chính vì thế, người nông dân cần có biện pháp phòng trừ hiệu quả bằng cách nắm rõ […]

RỆP SÁP HẠI SẦU RIÊNG – NHẬN BIẾT VÀ PHÒNG TRỪ

rệp sáp hại sầu riêng_dr.xanh

Rệp sáp hại sầu riêng là một trong những loại sâu bệnh gây hại nặng nề. Chúng làm cho cây sầu riêng sinh trưởng kém, gây mất mùa và giảm năng suất. Để phòng trừ và tiêu diệt rệp sáp hại sầu riêng, nông dân cần áp dụng đúng kỹ thuật và sử dụng các […]