RẦY MỀM HẠI BẮP – BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ HIỆU QUẢ

rầy mềm hại bắp_dr.xanh

Rầy mềm là một loài dịch hại nguy hiểm, chúng tấn công nhiều loại cây trồng, trong đó có bắp. Chúng có thể gây hủy hoại lá, cành và quả cây bắp, làm giảm năng suất và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các bệnh cây. Để bảo vệ cây bắp, […]