ỐC SÊN HẠI THANH LONG

ốc sên thanh long

Ốc sên hại thanh long là một trong những dịch hại nguy hiểm gây hại nghiêm trọng đối với cây trồng. Chúng tấn công cắn phá, gây ảnh hưởng đến năng suất lẫn chất lượng của cây thanh long. Do đó, nếu bà con nông dân không kịp thời phòng trừ ốc có thể gánh […]