BỆNH THỐI RỄ TƠ CÀ PHÊ – CÁCH PHÒNG TRỪ TUYẾN TRÙNG HẠI RỄ

BỆnh ThỐi RỄ TƠ CÀ PhÊ – CÁch PhÒng TrỪ TuyẾn TrÙng HẠi RỄ

Bệnh thối rễ tơ cà phê là loại bệnh nguy hiểm khó phòng trị. Bệnh nặng dẫn đến cây cà phê héo khô, lá rụng dần và có thể chết cây. Mỗi năm có hàng trăm hecta cà phê bị nhiễm bệnh thối rễ gây thiệt hại lớn về kinh tế. Do đó, bà con […]

BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ TRÊN CÂY CÓ MÚI

Bệnh vàng lá thối rễ cam

Bệnh vàng lá thối rễ được xem là một trong những bệnh hại nguy hiểm nhất trên cây có múi. Bệnh làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng trái, thậm chí trường hợp bệnh gây hại nặng nhà vườn phải đốn bỏ cây nhiễm bệnh. Vậy nên, nhận biết cây đã bị nhiễm […]