BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN CHÔM CHÔM

bệnh phấn trắng trên chôm chôm_dr.xanh

Bệnh phấn trắng gây hại trên cây chôm chôm là một bệnh hại nguy hiểm. Cây chôm chôm nhiễm bệnh sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và phát triển. Bài viết này Dr.Xanh sẽ cung cấp thông tin về bệnh phấn trắng trên cây và biện pháp phòng trừ hiệu quả. THÔNG TIN […]

BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN ỚT

bệnh phấn trắng trên ớt_dr.xanh

Bệnh phấn trắng trên ớt là một trong những bệnh hại nguy hiểm thường gặp trên cây trồng này. Cây ớt nhiễm bệnh sẽ ảnh hưởng nặng nề đối với chất lượng lẫn năng suất. Hãy cùng Dr.Xanh tìm hiểu ngay về bệnh phấn trắng trên cây trồng này và biện pháp phòng trừ qua […]