KỸ THUẬT CHĂM SÓC SẦU RIÊNG GIAI ĐOẠN RA HOA ĐẬU TRÁI

Kỹ thuật chăm sóc sầu riêng giai đoạn ra hoa đậu trái

Chăm sóc sầu riêng ra hoa đậu trái đúng kỹ thuật có vai trò quyết định đến năng suất, phẩm chất trái của cây. Việc chăm sóc sầu riêng giai đoạn ra hoa, kết trái cần đảm bảo cây đạt năng suất cao, chất lượng tốt và không bị suy kiệt sẽ ảnh hưởng đến […]

XỬ LÝ SẦU RIÊNG RA HOA SỚM ĐÚNG CÁCH

Xứ lý ra hoa sầu riêng sớm

Sầu riêng ra hoa sớm là vấn đề khiến nhiều bà con nông dân “đau đầu” trong tìm biện pháp xử lý. Mỗi vùng trồng sầu riêng khác nhau sẽ có những thời vụ ra hoa khác nhau. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố thổ nhưỡng, thời tiết bất thường làm cho cây sầu riêng […]

KỸ THUẬT XỬ LÝ RA HOA SẦU RIÊNG NGHỊCH VỤ

Kỹ thuật xử lý ra hoa sầu riêng nghịch vụ

Kỹ thuật xử lý ra hoa sầu riêng nghịch vụ là một trong những biện pháp giúp nhà vườn phát triển kinh tế. Tuy nhiên, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ra hoa của sầu riêng như kỹ thuật trồng và chăm sóc theo từng giống cây, cũng như điều kiện […]