QUẢN LÝ HIỆU QUẢ BỆNH LỞ CỔ RỄ TRÊN CÂY DƯA LEO

Bệnh lở cổ rễ là căn bệnh nguy hiểm thường gặp trên cây dưa leo, khi cây mắc bệnh năng suất có thể sẽ giảm đến 50%. Thời tiết diễn biến thất thường từ nóng ấm sang lạnh, sương mù, ẩm độ không khí cao, ở những vùng trồng dưa leo bị chết khá nhiều