BỌ TRĨ HẠI BÍ ĐAO

bọ trĩ hại bí đao

Bọ trĩ hại bí đao là một loại sâu hại tấn công trên nhiều loại cây trồng. Trong đó có cây bí đao, gây ảnh hưởng đến năng xuất của mùa vụ, là tác nhân truyền bệnh trên cây. Vì vậy cần có biện pháp hiệu quả, tránh để sâu bệnh lây lan trên diện […]