BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN BẦU

bệnh sương mai trên bầu_dr.xanh

Bầu là một trong những loại cây trồng được trồng rất phổ biến. Bệnh cạnh đó cũng không thể tránh khỏi những bệnh gây hại. Bệnh sương mai trên bầu là vấn đề nhà vườn rất quan tâm. Vậy biểu hiện bệnh sương mai như thế nào? Bệnh gây hại ra sao? Phòng trừ bệnh […]