BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN HÀNH LÁ

bệnh sương mai trên hành lá_dr.xanh

Hành lá là cây gia vị được nhiều bà con tin trồng, chúng rất dễ bệnh các loại sâu bệnh hại tấn công, trong đó có bệnh sương mai. Bệnh gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng hành lá, cây không còn giá trị thương phẩm. Người dân trồng hành bị ảnh hưởng […]