RUỒI ĐỤC TRÁI MÃNG CẦU NA

ruồi đục trái mãng cầu na

Ruồi đục trái là đối tượng gây hại nguy hiểm đối với nhiều loại cây ăn quả trong đó có mãng cầu na  và một loại trái cây khác. Ruồi tấn công làm tổn thương đến cây trồng làm giảm năng suất cây mãng cầu na. Chính vì thế, muốn kiểm soát ruồi đục trái […]