WEED KILL – 200 – Thuốc trừ cỏ 900ml

150,000

Thuốc trừ cỏ WEED KILL 200SL được sản xuất dưới dạng thuốc SL (Soluble Liquid) tác động trực tiếp đến cỏ dại gây hại, quản lý và diệt trừ hữu hiệu nhiều loại cỏ một và hai lá mầm như cỏ tranh, cỏ lồng vực, cỏ chỉ, cỏ túc, cỏ mần trầu, cỏ bông tua, mắc cỡ, dền gai, cỏ nơi đất trống – không canh tác, cỏ vườn cà phê, vườn cao su, vườn cây ăn quả…

Quy cách: Chai 900ml x 20 chai x thùng