REDMITE 3.8EC nguồn nguyên liệu nhập khẩu Ấn Độ chai 240ml- Nước đỏ

175.000 

Thành phần / hàm lượng:

Emamectin benzoate 3.8% w/w + Enough additive 100%

Quy cách: chai 240ml

REDMITE 3.8EC nguồn nguyên liệu nhập khẩu Ấn Độ chai 240ml- Nước đỏ

175.000 

Danh mục: