RAYXANH 200WP nguyên liệu nhập khẩu Ấn Độ gói 80g- Bột màu vàng nhạt

85.000 

Thành phần / hàm lượng:

Imidacloprid 10% w/w + Lamda Cyhalothrin 5% w/w + Thiamethoxam 5% w/w + Enough Additive 100%

Quy cách: gói 80gr

RAYXANH 200WP nguyên liệu nhập khẩu Ấn Độ gói 80g- Bột màu vàng nhạt

85.000 

Danh mục: