LOUGENT 450SC nhập khẩu châu Á chai 240ml- Màu trắng sữa đậm đặc

175.000 

Thành phần / hàm lượng:

Buprofezin 499g/L + Thiosultap-sodium Nereistoxin 1g/L+ Enough Additive 100%

Quy cách: chai 240ml

LOUGENT 450SC nhập khẩu châu Á chai 240ml- Màu trắng sữa đậm đặc

175.000 

Danh mục: