Phân bón nhập khẩu số 1
Từ nhà sản xuất U.S Borax USA

MỌI LOẠI CÂY TRỒNG
Phù hợp với đa dạng nhóm cây trồng 

THÂN CHAI CHẮC CHẮN
Nhựa chất lượng cao siêu bền HDPE 80gr

KÍCH RỄ BUNG CHỒI
Hiệu quả cực cao trên mọi cây trồng