Ổi- Kiến thức cây trồng

Ổi

Loại: Cây ăn trái
Tên thường gọi: Ổi