Na - Kiến thức cây trồng

Na

Loại: Cây ăn trái
Tên thường gọi: Na, mãng cầu ta