Mít - Kiến thức cây trồng

Mít

Loại: Cây ăn trái
Tên thường gọi: Mít