Măng cụt - Kiến thức cây trồng

Măng cụt

Loại: Cây ăn trái
Tên thường gọi: Măng cụt, tỏi ngọt