Lúa - Kiến thức cây trồng

Lúa

Loại: Cây lương thực
Tên thường gọi: Lúa