Khổ qua - Kiến thức cây trồng

Khổ qua

Loại: Rau màu
Tên thường gọi: Khổ qua, mướp đắng