Hồng- Kiến thức cây trồng

Hồng

Loại: Cây ăn trái
Tên thường gọi: Hồng,