Hồng xiêm- Kiến thức cây trồng

Hồng xiêm

Loại: Cây ăn trái
Tên thường gọi: Hồng xiêm, lồng mứt, xa pô chê, saboche, sapoche