Hoa lan - Kiến thức cây trồng

Hoa lan

Loại: Hoa –  cây kiểng
Tên thường gọi: Hoa lan