Hồ tiêu - Kiến thức cây trồng

Hồ tiêu

Loại: Cây công nghiệp
Tên thường gọi: Hồ tiêu, tiêu ăn, cổ nguyệt, …