Dưa hấu - Kiến thức cây trồng

Dưa hấu

Loại: Rau màu
Tên thường gọi: Dưa hấu