Chôm chôm - Kiến thức cây trồng

Chôm chôm

Loại: Cây ăn trái
Tên thường gọi: Chôm chôm, lôm chôm