Chanh dây- Kiến thức cây trồng

Chanh dây

Loại: Rau màu
Tên thường gọi: Chanh dây, chanh leo