BỆNH THỐI ĐEN CỦ KHOAI LANG

bệnh thối đen củ khoai lang_dr.xanh

Bệnh thối đen củ khoai lang là một bệnh hại phổ biến trên cây trồng. Bệnh ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nông sản. Hãy cùng Dr.Xanh tìm hiểu ngay về bệnh thối đen củ trên cây này trong bài viết dưới đây. THÔNG TIN CHUNG VỀ BỆNH THỐI ĐEN   Tên thường gọi: […]

BỆNH ĐỐM VÒNG TRÊN KHOAI LANG

bệnh đốm vòng trên khoai lang_dr.xanh

Bệnh đốm vòng là bệnh hại phổ biến trên cây khoai lang. Bệnh ban đầu có kích thước nhỏ về sau lan rộng làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Hãy cùng Dr.Xanh tìm hiểu ngay về bệnh đốm vòng trên cây trong bài viết dưới đây. THÔNG TIN CHUNG VỀ BỆNH ĐỐM VÒNG  […]