BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN BẦU

bệnh phấn trắng trên bầu_dr.xanh

Bầu là một trong những loại cây trồng được trồng rất phổ biến. Việc canh tác bầu cũng không thể tránh khỏi những bệnh gây hại. Bệnh phấn trắng trên bầu là vấn đề nhà vườn rất quan tâm. Vậy biểu hiện bệnh phấn trắng như thế nào? Bệnh gây hại ra sao? Phòng trừ […]

BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN BẦU

bệnh sương mai trên bầu_dr.xanh

Bầu là một trong những loại cây trồng được trồng rất phổ biến. Bệnh cạnh đó cũng không thể tránh khỏi những bệnh gây hại. Bệnh sương mai trên bầu là vấn đề nhà vườn rất quan tâm. Vậy biểu hiện bệnh sương mai như thế nào? Bệnh gây hại ra sao? Phòng trừ bệnh […]

BỆNH KHẢM TRÊN BẦU

bệnh khảm trên bầu_dr.xanh

Bầu là một loại cây trồng quen thuộc, được nhiều người ưa chuộng. Do đó bầu được trồng khắp nơi với diện tích lớn. Tuy nhiên để có được vườn bầu bội thu và chất lượng, nông dân cần nắm rõ kỹ thuật canh tác và phòng trừ các loại bệnh hại. Trong số đó […]

NỨT THÂN CHẢY NHỰA TRÊN BẦU

nứt thân chảy nhựa trên bầu_dr.xanh

Bệnh nứt thân chảy nhựa trên bầu là vấn đề mà nhà vườn rất quan tâm. Bầu là loại cây phổ biến, dễ trồng, nhưng cũng không thể tránh khỏi nứt thân chảy nhựa. Để nhà vườn có được chất lượng và đạt năng suất cao cần phải hiểu rõ về bệnh và phòng trừ […]

BỆNH THÁN THƯ TRÊN BẦU

bệnh thán thư trên bầu_dr.xanh

Bệnh thán thư trên bầu là vấn đề mà nhà vườn rất quan tâm. Bầu là loại cây phổ biến, dễ trồng, nhưng cũng không thể tránh khỏi bệnh thán thư. Để nhà vườn có được chất lượng và đạt năng suất cao cần phải hiểu rõ về bệnh và phòng trừ bệnh thán thư. […]