Cà rốt - Kiến thức cây trồng

Cà rốt

Loại: Rau màu
Tên thường gọi: Cà rốt, củ cải đỏ