Cà phê - Kiến thức cây trồng

Cà phê

Loại: Cây công nghiệp
Tên thường gọi: Cà phê