Bí đỏ - Kiến thức cây trồng

Bí đỏ

Loại: Rau màu
Tên thường gọi: Bí đỏ, bí ngô, bầu bí